live streaming software

Kiểm soát hoàn toàn và bảo mật

Chỉnh sửa và triển khai hệ thống tùy biến theo yêu cầu người dùng.

 • Có thể chạy phần mềm tại doanh nghiệp, phía sau tường lửa hay hoàn toàn ngoại tuyến
 • Kiểm soát bảo mật toàn diện bao gồm DRM và mã hóa từ SOC-2
 • Nhanh chóng thay đổi và mở rộng quy mô hệ thống
live streaming software for apps

Công nghệ video được xây dựng cho các nhà thiết kế

Lợi ích của tính linh hoạt và modul hóa giúp cho người dùng có thể tích hợp mọi thứ

 • Bao gồm các APIs và các SDKs cho phép người dùng xây dựng các giải pháp video
 • Có sẵn nhiều tài nguyên và công cụ hỗ trợ nhà phát triển
 • Dễ dàng mở rộng với các modul có sẵn hoặc tự phát triển
live streaming software for apps

Linh hoạt trong các tình huống sử dụng

Phát triển các ứng dụng nâng cao phù hợp nhu cầu người dùng.

 • Truyền phát từ bất kỳ nguồn nào đến bất kỳ đích nào, sử dụng bất kỳ giao thức nào
 • Các tính năng VR, chú thích, chèn quảng cáo và có thể tích hợp với bất kỳ hệ sinh thái nào
 • Linh hoạt từ các ứng dụng video tương tác, các hệ thống phát sóng quy mô lớn, VOD ...
low latency streaming options

Truyền phát độ trễ thấp

Đáp ứng các yêu cầu về độ trễ nhờ khả năng độ trễ thấp của phần mềm.

 • Giao tiếp thời gian thực dựa trên trình duyệt với WebRTC
 • Phân phối nội dung chất lượng cao, độ trễ thấp với SRT
 • HLS và DASH độ trễ thấp để truyền phát nhanh trên quy mô người dùng lớn

How Wowza Streaming Engine Works Diagram