Sản phẩm Vmix

1-4 trong số 4

Phần mềm VMix Social

vMix Social là một ứng dụng đi kèm miễn phí dành cho vMix, cho phép bạn tích hợp Twitter, Facebook, Twitch, YouTube Live và nội dung truyền thông xã hội IRC...