Bài viết

Tương tác video

05 Tháng Tám 2023

Trong thời đại số hóa ngày nay, việc tương tác với khách hàng và người dùng là rất quan trọng. Tương tác video (Video Interactive) là một công cụ độc đáo giú...