Đối tác phát triển
quc1qc5QC3qc4qu4
TIN TỨC

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình phần mềm Wowza Streaming Engine

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình phần mềm Wowza Streaming Engine
(Wowza.com) Tài liệu này trợ giúp bạn tải về, cài đặt và cấu hình phần mềm Wowza Streaming Engine cho việc phát hình trực tuyến và VOD.

Nội dung


Giới thiệu
Tải về và cài đặt phần mềm
Sử dụng phần mềm

Chạy thử phần mềm
 

Giới thiệu


Wowza Streaming Engine (trước đấy được gọi là Wowza Media Server) là một phần mềm streaming có hiệu quả cao, dễ dàng mở rộng và có tính tương tác đầy đủ, được sử dụng trong các ứng dụng streaming các luồng trực tiếp, các file video, các ứng dụng chat, ghi dữ liệu từ xam tương thích với rất nhiều các công nghệ trên các trình phát lại. Một trong những ưu việt của phần mềm là có giao diện dạng trình duyệt, dễ dàng sử dụng trong các tác vụ tạo hay quản lý các luồng trực tiếp hay là các VOD. Trước khi bắt đầu sử dụng phần mềm, người dùng cần tải về, cài đặt và cấu hình phần mềm.

Chý ý:

 

 

Tải về và cài đặt phần mềm


Wowza Streaming Engine chạy trên nền Java. Vì vậy khi cài đặt phần mềm, hệ thống sẽ tự động cài đặt phiên bản Java Runtime Environment (JRE) cần thiết.

Chú ý: Nếu người dùng không thể hoặc không muốn cài phiên bản Java kèm theo Wowza Streaming Engine, người dùng có thể cài đặt phiên bản khác.  Wowza Streaming Engine cần JRE để hỗ trợ phát triển Java trong môi trường máy chủ. Java 7 hoặc Java 8 đều được hỗ trợ nhưng Wowza khuyến nghị người dùng nên chọn Java 8. Thông tin chi tiết, người dùng có thể xem hướng dẫn tại bài: Cài đặt bằng tay và xử lý rắc rối với Java trên máy chủ Wowza.
Chi tiết cách thức cài đặt, xem bài: Cách thức sử dụng phần mềm Wowza Streaming Engine.

 

Sử dụng phần mềm


Nếu trong quá trình cài đặt, hệ thống không thể tự động khởi động phần mềm quản lý và phần mềm máy chủ được , bạn phải khởi động bằng tay. Quá trình khởi động bằng tay như sau:

Sử dụng hệ điều hành Windows:

 1. Nhấn tổ hợp phín Windows+R.
 2. Trong hộp thoại Run, gõ service.msc và nhấn OK.
 3. Trong cửa sổ Services, nháy nút phải chuột vào dòng Wowza Streaming Engine 4.x.x và nhấn Start.
 4. Kiểm tra xem phần mềm đã chạy chưa bằng cách gõ vào trình duyệt dòng URL sau:
   
  http://[wowza-ip-address]:1935

  Với [wowza-ip-address] là địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ Wowza. Ví dụ:
   
  http://localhost:1935

  Trình duyệt khi đó sẽ hiển thị phiên bản phần mềm. Nếu không, kiểm tra lại xem phần mềm đã được cài đặt đúng chưa, hoặc cổng TCP 1935 đã được mở trên Router, Firewall chưa. 
 5. Sau khi khởi động xong phần Wowza Streaming Engine Server, cần khởi động tiếp phần Wowza Streaming Engine Manager. Chuyển sang cửa sổ Services, nháy phải chuột vào Wowza Streaming Engine Manager 4.x.x, và chọn Start.

Sử dụng hệ điều hành OS X

 1. Chuyển đến /Applications/WowzaStreamingEngine-4.7.3/ và nhấn đúp chuột vào Start Services.

  Chạy ứng dụng Start Services để khởi tạo cả Wowza Streaming Engine Server và Wowza Streaming Engine Manager.  
 2. Kiểm tra xem phần mềm đã chạy chưa bằng cách gõ vào trình duyệt dòng URL sau:
   
  http://[wowza-ip-address]:1935

  Với [wowza-ip-address] là địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ Wowza. Ví dụ:
   
  http://localhost:1935
  Trình duyệt khi đó sẽ hiển thị phiên bản phần mềm. Nếu không, kiểm tra lại xem phần mềm đã được cài đặt đúng chưa, hoặc cổng TCP 1935 đã được mở trên Router, Firewall chưa.

Sử dụng hệ điều hành Linux

To start Wowza software as a service on Linux, you must be the root user with sudo access. If these instructions don't apply to your Linux distribution, consult your Linux manual.
Để khởi động phần mềm Wowza, người dùng cần có quyền root và trình gõ lệnh sudo.

 1. Tại cửa sổ gõ lệnh, gõ vào dòng lệnh sau tùy thuộc vào phiên bản Linux:
  sudo service WowzaStreamingEngine start
  -hoặc-
  /etc/init.d/WowzaStreamingEngine start
 2. Kiểm tra xem phần mềm đã chạy chưa bằng cách gõ vào trình duyệt dòng URL sau:
   
  http://[wowza-ip-address]:1935

  Với [wowza-ip-address] là địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ Wowza. Ví dụ:
   
  http://localhost:1935

  Trình duyệt khi đó sẽ hiển thị phiên bản phần mềm. Nếu không, kiểm tra lại xem phần mềm đã được cài đặt đúng chưa, hoặc cổng TCP 1935 đã được mở trên Router, Firewall chưa.
 3. Sau khi khởi động xong phần Wowza Streaming Engine Server, cần khởi động tiếp phần Wowza Streaming Engine Manager. Tại cửa sổ gõ lệnh, gõ vào dòng lệnh sau tùy thuộc vào phiên bản Linux:
  sudo service WowzaStreamingEngineManager start
  -OR-
  /etc/init.d/WowzaStreamingEngineManager start

 

Chạy thử phần mềm


Wowza Streaming Engine sẽ cài đặt một ứng dụng VOD đơn giản cho phép bạn có cái nhìn tổng quan về phần mềm. Có thể kiểm tra ứng dụng VOD này sau khi cài đặt và khởi động xong phần mềm.

 1. Mở Wowza Streaming Engine Manager trong trình duyệt bằng cách gõ URL sau:
   
  http://[wowza-ip-address]:8088/enginemanager

  Với [wowza-ip-address] là địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ Wowza
   
  Chú ý:
  • Bạn có thể sử dụng phần mềm phiên bản mới nhất trên hầu hết các trình duyệt hỗ trợ HTML5 và CSS3. Hãng phần mềm khuyến cáo người dùng nên sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt Google Chrome.
  • Mặc định, phần mềm được cấu hình để tiếp nhận các kết nối từ phần Streaming Engine Manager thông qua tên miền localhost. Thông tin thêm về việc làm thế nào để có thể kết nối với Streaming Engine từ máy tính xa, có thể tham khảo: How to connect to remote Streaming Engine installations (whitelist).
 2. Đăng nhập vào Wowza Streaming Engine Manager với tài khoản Administrator, được tạo khi người dùng cài đặt phần mềm.

   
 3. Trong giao diện Streaming Engine Manager, ở phần Test Video của trang chủ, nhấn chuột vào mục Test Players.

   
 4. Tại hộp thoại Test Players, nháy chuột vào tab để chọn giao thức streaming bạn muốn kiểm tra và nhấn nút Start.

Ứng dụng VOD dùng để kiểm tra được cấu hình để phát lại tệp video nằm ở thư mục [install-dir]/content/sample.mp4. Hình dưới mô tả việc phát lại video mẫu dùng giao thức Adove HDS

^ Về đầu trang