Đối tác phát triển
quc1qc5QC3qc4qu4
TIN TỨC

Cách cấu hình Live Stream từ Wowza lên Youtube

Cách cấu hình Live Stream từ Wowza lên Youtube
(Wowza.com) Bài viết này hướng dẫn người dùng cách thức để có thể gửi các luồng trực tiếp lên mạng YouTube Live. Người dùng cần đọc thêm tài liệu về YouTube nếu cần hỗ trợ cấu hình dịch vụ cho việc nhận các luồng trực tiếp.

Tính năng Stream Targets trong phần mềm Wowza Streaming Engine cho phép người dùng gửi các luồng trực tiếp tới nhiều dạng mạng phân phối khác nhau. Một trong những mạng nổi bật được Wowza hỗ trợ là YouTube Live.

Bài viết này hướng dẫn người dùng cách thức để có thể gửi các luồng trực tiếp lên mạng YouTube Live. Người dùng cần đọc thêm tài liệu về YouTube nếu cần hỗ trợ cấu hình dịch vụ cho việc nhận các luồng trực tiếp.

Chú ý: Người dùng cần có bản quyền Wowza Streaming Engine từ bản 4.2. Các phiên bản trước đây cần cài đặt thêm module Push Publishing.

Nội dung chính


Cài đặt sự kiện trực tiếp trên Youtube
Tạo ứng dụng trên Wowza Streaming Engine để nhận luồng trực tiếp
Tạo profile Stream Target để gửi luồng tới Youtube
Kích hoạt Stream Targets
Kiểm tra kết nối

Cài đặt sự kiện trực tiếp trên Youtube


Người dùng hãy chắc chắn đã có tài khoản Youtube cho tính năng Live Events. Đăng nhập vào trang YouTube Video Manager Live Events, tạo một sự kiện mới để nhận luồng  từ Wowza Streaming Engine và phân phối đến người xem. Các bước tiến hành như sau:

 1. Đăng nhập vào trang YouTube Video Manager Live Events và nhấn chuột vào nút New live event.  
 2. Tại phần Basic info của trang Info and Settings, nhập vào các thông tin liên quan đến luồng (Tiêu đề, Mô tả, ngày/tháng, Địa điểm ...).  
 3. Tại trường Type, chọn Custom (tùy chọn mã hóa mở rộng).

   
  Chú ý: Nếu cần hỗ trợ cấu hình luồng trực tiếp, xem thêm bài YouTube Live Streaming Guide.
 4. Nhấn chuột vào mục Create event.  
 5. Tại phần Main Camera của trang Ingestion Settings, mục Choose maximum sustained bitrate of your encoder, chọn các tùy chọn cấu hình tốt nhất.  
 6. Tại phần Select your encoder, chọn Other encoders. Ghi lại các thông tin Stream NamePrimary Server URL. Các thông tin này sẽ được cài đặt trên Wowza để đẩy luồng lên Youtube.


   
   
  Chú ý: Stream Name là một mã text gồm 16 ký tự cả chữ và số.
 7. Nhấn nút Save changes.


Tạo ứng dụng trên Wowza Streaming Engine để nhận luồng trực tiếp


Các bước tạo ứng dụng trên Wowza Streaming Engine để nhận luồng trực tiếp từ Camera hoặc H.264 Encoder:

 1. Đăng nhập vào Wowza Streaming Engine Manager, nhấn chuột vào mục Applications, sau đó nhấn chuột vào ô live.
   
  Chú ý: Bài viết này sử dụng ứng dụng live đã cài đặt trong Wowza Streaming Engine. Nếu muốn sử dụng một ứng dụng trực tiếp khác, hãy chọn nó.
 2. Trong bảng menu bên trái, chọn mục Source (Live).  
 3. Chọn nguồn video mà người dùng muốn trực tiếp, hoàn thành các cài đặt khác để kết nối với nguồn đó. Chi tiết có thể xem bài viết Làm thế nào để kết nối nguồn video tới Wowza Streaming Engine


Tạo profile Stream Targets để gửi luồng tới Youtube


Sau khi tạo ứng dụng live trong Wowza Streaming Engine, hãy làm theo các bước sau để cấu hình gửi luồng tới Youtube:

 1. Tại bảng điều khiển bên trái, nhấn chuộc vào mục Stream Targets, sau đó nhấn vào Add Stream Target.  
 2. Tại trang Add Stream Target ở phần Third-Party Target Destinations, nhấn chuột vào Youtube. Youtube sẽ nhận luồng qua giao thức rtmp thông thường.  
 3. Tại trang YouTube Configuration, nhập vào các thông tin sau:
  • Stream Target Name - Tên mô tả cho cài đặt profile đích này trong Wowza Streaming Engine. Tên này phải là duy nhất, không chứa các ký tự '<', '>', ':', '(', ')', '?', '/', '\', '|', '?', '*', '..', '~'. Để khỏi nhầm lẫn, Wowza khuyến cáo nên đặt tên có chứa tốc độ bit của dòng muốn đẩy lên Youtube. 
  • Source Stream Name - Tên dòng được xác định trong mục Incoming mà người dùng muốn đẩy lên Youtube. 
  • Destination Application Name - Tên ứng dụng trong đường dẫn YouTube Primary Server URL. Tên ứng dụng là phần theo sau của tên/địa chỉ máy chủ trong đường dẫn Primary Server URL. Chẳng hạn, nếu đường dân Primary Server URL là:: rtmp://abc.rtmp.youtube.com/live2 thì tên ứng dụng là live2.
  • Destination Application Instance - Có thể để trống.
  • Destination Host - Địa chỉ máy chủ Youtube trong đường dẫn Primary Server URL. Chẳng hạn, nếu đường dân Primary Server URL là:: rtmp://abc.rtmp.youtube.com/live2 thì địa chỉ máy chủ Youtube là abc.rtmp.youtube.com.
  • Destination Port - Cổng kết nối. Giao thức rtmp sử dụng cổng kết nối mặc định là 1935.
  • Destination Stream Name - Tên của luồng được đẩy lên Youtube. Đó là giá trị ô Stream Name  trong trang Ingestion Settings của phần quản trị các sự kiện trực tiếp của Youtube.
  • User NamePassword - Tên và mật khẩu truy cập được cung cấp bởi Youtube.
 4. Nhấn chuột vào mục Add this target.
Chú ý: YouTube sẽ tự động tạo các bản phân luồng có tốc độ bit thấp cho chế độ phát lại.

Kích hoạt Stream Targets


Trước khi đẩy luồng, cần kích hoạt tính năng Stream Targets cho ứng dụng và profile Facebook Stream Target vừa tạo.

Nếu không nhìn thấy biểu tượng "Chọn" bên cạnh mục Stream Targets ở bảng bên trái, nhấn chuột vào mục đó, rồi nhấn chuột vào mục Enable Stream Targets ở bảng bên phải. Nhấn chuột vào Restart Now  để lưu các thay đổi.


Nếu cột Status của profile Youtube Stream Target vừa tạo là Disabled, nhấn chuột vào nút Enable trong cột Actions


Khi profile đã được kích hoạt, cột Status  sẽ hiển thị 1 trong các trạng thái sau:

 • Waiting. Profile đã được kích hoạt nhưng luồng chưa được đẩy tới đích Youtube, do tiến trình đang đợi luồng nguồn kết nối tới ứng dụng
 • Active. Kết nối tới Youtube thành công và luồng đang được đẩy tới đích Youtube.
 • Error. Wowza Streaming Engine thử kết nối tới Youtube nhưng không thành công. Cần kiểm tra lại cấu hình các thông số trong profile Stream Target đã chính xác chưa.

Trạng thái của mỗi profile Stream Target sẽ tự động được cập nhật nếu ứng dụng có ít hơn 100 profile. Trái lại người dùng cần nhấn chuột vào nút Refresh để cập nhật trạng thái mới.

Kiểm tra kết nối


Cấu hình bộ Encode tín hiệu đầu vào vào kểm tra luồng trực tiếp.

 1. Khởi động nguồn cấp luồng (H.264 camera hoặc Encoder) tới ứng dụng live
 2. Trong Wowza Streaming Engine Manager, kiểm tra xem luồng đã được đẩy vào hệ thống chưa:
  • Nhấn chuột vào mục Incoming Streams bên cửa sổ trái rồi nhấn tiếp vào tên luồng bên cửa sổ phải. Trang chi tiết luồng sẽ hiển thị trạng thái của luồng (là Active) như kết nối, thời giai đẩy luồng vào/ra hệ thống. 
  • Nhấn chuột vào mục Stream Targets bên cửa sổ trái. Cột Status của profile Stream Target là Active.
 3. Kiểm tra Youtube đang nhận luồng. Vào trang Youtube Live Control Room của sự kiện đang cấu hình, nhấn chuột vào nút Preview để cho phép Youtube xử lý luồng đến. Khi trạng thái tín hiệu tại mục Stream StatusGood, cuộn chuột xuống dưới đển tìm mục Preview để kiểm tra trình phát lại luồng và nhấn nút Play để xem lại luồng đang trực tiếp.
 4. Dừng luồng nguồn, kết thúc kiểm tra.
^ Về đầu trang