Phần mềm ghi biên bản hội nghị

Ghi trên máy tính hệ điều hành Windows

Âm thanh số cho giọng nói rõ ràng

Tạo ghi chú cho lập biên bản dễ dàng

Chia sẻ bản ghi cho mọi người tham dự

Hệ thống ghi biên bản hội nghị được thiết kế dành cho các đơn vị thường tổ chức các buổi họp, hội nghị chính thức như các

Bộ ngành, Quốc hội, Trường học và các Doanh nghiệp. Hệ thống cung cấp khả năng ghi lại chi tiết bất cứ cuộc họp nào, hỗ

trợ lập biên bản cuộc họp và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên tham dự xem, nghe lại.Các lợi ích sản phẩm mang lại:

 • Cuộc họp sẽ hiệu quả hơn bằng việc ghi lại các cam kết.
 • Các trao đổi kỹ thuật có thể được xem xét lại cụ thể hơn vào bất cứ lúc nào.
 • Trách nhiệm cho các hành động, kết quả được theo dõi
 • Chia sẻ các trao đổi trong các nhóm
 • Cái thiện trao đổi thông tin với khách hàng và các đối tác

Dễ dàng sử dụng

Hệ thống ghi biên bản hội nghị ghi lại dễ dàng âm thanh hình ảnh rõ ràng như một máy ghi băng, ghi chép nội dung dễ dàng như

Microsoft Word. Hệ thống ghi biên bản hội nghị chạy trên nền hệ điều hành Windows, và tương thích với tất cả các văn bản

phổ biến. Toàn bộ giao diện và trợ giúp được hoàn toàn bằng tiếng Việt giúp người Việt dễ dàng sử dụng.Tiết kiệm thời gian

mỗi ngày. Hệ thống ghi biên bản hội nghị hỗ trợ ghi chép lại thông tin cuộc họp với âm thanh, hình ảnh số chất lượng cao.

 • Cho phép ghi lại nhanh các ghi chú cho các sự kiện quan trọng
 • Tạo trước các mẫu biên bản (kiểu biên bản, tên người tham dự,..) và sự kiện, các từ dùng phổ biến hỗ trợ tốc ký.
 • Chia sẻ cuộc họp trên mạng
 • Ghi đồng thời vào 2 vị trí và lưu trữ trên CD, DVD
 • Lập biên bản cuộc họp nhanh hơn và dễ hơn
 • Cho phép tách riêng giọng nói của người phát biểu để không bị nhiễu từ giọng nói và tiếng ồn khác.


Ghi âm, ghi hình

 • Cho phép ghi hình và ghi âm lên đến 32 đường độc lập;
 • Kết nối ra âm thanh công cộng (PA) và hệ thống kiểm thính độc lập;
 • Hiển thị chính xác mức tín hiệu và phát hiện tín hiệu yếu;
 • Ghi toàn bộ dữ liệu âm thanh, hình ảnh và ghi chú vào một file dữ liệu mã hóa;
 • Dữ liệu có thể được đặt mật khẩu và có tính bảo mật cao;
 • Cho phép chuyển đổi ra những định dạng phổ biến WAV hoặc MP3.

Ghi lại các ghi chú và lập biên bản cuộc họp

Các ghi chú đưa vào dễ dàng trong lúc diễn ra hoặc sau cuộc họp để tạo khung cho các mục, các thời điểm trao đổi, các hành động …

Hệ thống cho phép nghe chính xác lại từng lời nói với tính năng như bàn đạp điều khiển bằng chân, nói chậm lại và cải thiện

chất lượng âm thanh cho rõ ràng và dễ hiểu:

 • Các từ khóa được định sẵn cho phép ghi chép nhanh;
 • Thêm bớt, sửa đổi các ghi chú trong suốt quá trình ghi và đọc;
 • Các ghi chú được gắn liền với thời điểm của cuộc họp;
 • Xuất các ghi chú thành văn bản cuộc họp;
 • Dễ dàng tìm kiếm các ghi chú.
 • Điều khiển từ xa qua giao diện TCP/IP, bằng hệ thống media control với các giao diện điều khiển tại chỗ hoặc tập trung.
 • Có thể chèn bất cứ file gì vào trường ghi âm và ghi chú sự kiện;
 • Kết nối với hệ thống hội nghị để tạo ra các đánh dấu dựa trên các hoạt động của hệ thống hội nghị;

Các tính năng ghi lại biên bản

 • Cải thiện và nâng cao chất lượng âm thanh
 • Tăng giảm tốc độ giọng nói mà không thay chất giọng
 • Thiết lập chức năng phím trên bàn đạp điều khiển bằng chân
 • Lựa chọn phần cứng bàn đạp điều khiển bằng chân
 • Dùng các ghi chú để định vị các vùng trong ghi biên bản
 • Trộn hoặc chọn lựa các kênh riêng rẽ
 • Tín hiệu số rõ ràng giúp ghi biên bản dễ dàng

Lưu trữ và dễ dàng truy cập

Các thông tin cuộc họp được lưu trữ dưới dạng file số vào trong hệ thống lưu trữ hoặc trên đĩa CD, DVD. Tất cả các thông tin như

âm thanh, hình ảnh, các ghi chú, các tài liệu đính kèm được lưu trữ vào 1 file duy nhất được đặt tên cùng với ngày tháng theo thờ

i gian thực của cuộc họp. Chức năng tìm kiếm cho phép đưa ra dữ liệu ngay lập tức khi đưa vào thông tin chi tiết nào. Dữ liệu có

thể được chuyển sang định dạng phổ biến để trao đổi ra bên ngoài.


Quay lại trang chủ